Chalmers

Om jag köper ett månadstillstånd, vad gäller då?

Ett månadstillstånd fungerar som ett slags abonnemang och löper på tillsvidare med en (1) kalendermånads uppsägning och faktureras månadsvis.