Chalmers

Var gäller parkeringstillståndet?

Under respektive produkt finns en giltighetsbilaga där vi listar de adresserna ditt tillstånd gäller på.
OBS! Du kan bara stå på markerade platser.