Digitala tillstånd

Jag har fått en p-böter trots att jag har ett parkeringstillstånd, vad gör jag?

Här kan du invända mot en kontrollavgift om du tycker att den är
felaktigt utfärdad!