Digitala tillstånd

Min arbetsgivare betalar mitt tillstånd – hur får jag digitalt tillstånd?

Än så länge kan vi bara erbjuda våra privatkunder digitala tillstånd.
Men vi håller nu på att ta fram en funktion för att enkelt administrera och
dela ut digitala tillstånd även till anställda. Vi räknar med att den här tjänsten
är klar vid årsskiftet 2018/2019.