Digitala tillstånd

Vi är ett företag – hur funkar digitala tillstånd för oss?

Än så länge kan vi bara erbjuda våra privatkunder digitala tillstånd. Men vi
håller nu på att ta fram en funktion för att enkelt administrera och dela ut
digitala tillstånd till anställda. Vi räknar med att den här tjänsten är klar
vid årsskiftet 2018/2019