Parkeringstillstånd förvaltningar

Varför har Parkering Göteborg hand om parkeringstillstånden?

Kommunfullmäktige har beslutat att staden ska ha samordnad parkering med ett stadengemensamt förhållningssätt. Vi ska ha en marknadsanpassad, rättvis och likvärdig personalparkering i staden.
Du som är anställd i stadsdelsförvaltning i Göteborgs Stad och vill parkera på stadens mark från och med 1 januari 2018 behöver beställa ditt parkeringstillstånd hos Parkering Göteborg.

Parkeringstillstånden levereras ca 10 dagar efter beställning och du kan när som helst göra din beställning.