Uppsägning parkeringstillstånd/förhyrd plats

Kostar det något att säga upp sin parkering?

Nej, det kostar ingenting.