Uppsägning parkeringstillstånd/förhyrd plats

Hur lång uppsägningstid har jag?

Tillstånd är ett månadsabonnemang. Det gäller för en kalendermånad i taget och förlängs automatiskt med en månads uppsägningstid.