Uppsägning parkeringstillstånd/förhyrd plats

Hur säger jag upp en parkering?

I första hand säger du upp ditt parkeringstillstånd eller din förhyrda plats genom att logga in på Min sida och klicka på Produkter & tjänster  i vänstermenyn och vidare till Mina p-platser och säg upp platsen eller parkeringstillståndet.

I andra hand kan uppsägning ske via e-post eller brev. Personnummer, namn och område med bilplatsnummer/p-tillståndsnummer måste anges i brevet. Skicka uppsägningen till kundtjanst@parkeringgoteborg.se eller Göteborgs Stads Parkering AB
Box 7174
402 33 Göteborg

Uppsägningstiden är en kalendermånad.