Uppsägning parkeringstillstånd/förhyrd plats

Hur säger jag upp en parkering?

Logga in på Min sida

I första hand sköter du själv uppsägning på hemsidan

Säg upp ditt parkeringstillstånd eller din förhyrda plats genom att logga in på Min sida . Klicka på "Tillstånd & förhyrd plats", följt av  "Hantera tillstånd & förhyrd plats"  i vänstermenyn och välj därefter det avtal som du önskar säga upp. Klicka på "säg upp plats". Där ser du då ditt sista nyttjandedatum med en kalendermånads uppsägningstid, men du kan även flytta fram detta datum om du behöver nyttja parkeringen längre.

I andra hand sköter du uppsägning via mejl eller i ett brev

Om du av någon anledning inte kommer åt Min sida, så behöver du kontakta oss skriftligen.
Personnummer, namn och område med bilplatsnummer/tillståndsnummer måste anges i brevet eller mejlet. Skicka uppsägningen till kundtjanst@parkeringgoteborg.se eller

Göteborgs Stads Parkering AB
Box 7174
402 33 Göteborg

Uppsägningstiden är en kalendermånad.