Uppsägning parkeringstillstånd/förhyrd plats

Hur säger jag upp en parkering?

Logga in på Min sida

I första hand sköter uppsägning på hemsidan

Säg upp ditt parkeringstillstånd eller din förhyrda plats genom att logga in på Min sida . Klicka på Produkter & tjänster  i vänstermenyn och gå vidare till Mina p-platser. Där kan du säga upp platsen eller parkeringstillståndet.

I andra hand sköter du uppsägning på mejl eller i ett brev


Personnummer, namn och område med bilplatsnummer/p-tillståndsnummer måste anges i brevet. Skicka uppsägningen till kundtjanst@parkeringgoteborg.se eller

Göteborgs Stads Parkering AB
Box 7174
402 33 Göteborg

Uppsägningstiden är en kalendermånad.