Vår vision: En motor för hållbar mobilitet

Vi bidrar till en tillgänglig och attraktiv stad

Vi ska naturligtvis som alltid erbjuda attraktiva parkeringsmöjligheter. Men som stadens parkeringsoperatör är vi också en viktig länk i kedjan av aktörer som främjar hållbar mobilitet.
Vi bidrar till att vardagslivet fungerar för de som bor, arbetar och besöker staden.

För att kunna skapa smarta och attraktiva kundlösningar som är relevanta både i dag och i morgon, är vi med i flera spännande forsknings- och stadsutvecklingsprojekt.

Här kan du läsa några exempel.

Det har väl inte undgått någon att det byggs som aldrig förr i Göteborg - och det kommer att fortsätta under lång tid framöver. 
Ett sätt för oss som bolag att påverka mobiliteten i staden åt rätt håll är att vi är med i olika stadsutvecklingsprojekt. 

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern tid. och ska  fram till 2035 ge plats för 150 000 nya göteborgare, 80 000 nya bostäder och nya arbetsplatser.

Parkering Göteborg är med i några av dessa projekt.

För att kunna erbjuda mobilitetslösningar som skapar tillgänglighet till staden behöver vi ha en modern och flexibel digital plattform.

Genom digitaliseringen kan vi bland annat samnyttja parkeringsplatser och möjliggöra hållbara resval. 

Från vår digitala plattform utformar vi tjänster som hjälper våra kunder att hitta flytet i sin vardag.

Vi kombinerar information från olika datakällor med kundernas behov för att kunna erbjuda innovativa lösningar.