Våra digitala projekt

Här kan du läsa om en del av våra digitala projekt som utgör de tjänster  som vi  erbjuder våra kunder och som hjälper dem hitta flytet i sin vardag.

Appen Parkering Göteborg

Årsskiftet 2016/2017 lanserade vi vår app Parkering Göteborg. I appen finns det smarta funktioner som gör det lättare att hitta och betala parkering. Vi har sedan dess löpande uppdaterat appen med fler funktioner som förbättrar säkerhet och trygghet för kunden samt underlättar för kunderna att göra hållbara resor med lånecyklar och kollektivtrafik. 

Info: 500 000 personer har genomfört minst ett köp i appen Parkering Göteborg under 2018.

Realtidskameror

När staden förtätas och vi blir fler som konkurrerar om utrymmet ökar vikten av att använda de parkeringsplatser som finns på ett klokt sätt. Denna tjänst är en del i vårt arbete att skapa tillgänglighet i staden och att kunna visa i realtid var det finns lediga platser.

Biljettlös betalning

Under våren 2019 går Parkering Göteborg över till biljettlösa betalautomater. Det betyder att när du betalar för parkeringen så anger du ditt registreringsnummer i betalautomaten.

Fördelar med biljettlösa automater är att du slipper gå tillbaka och lägga papperslappen i rutan och ingen vet hur länge du är borta. På så sätt sparar vi både miljön och gör det svårare för tjuven.

Betala kollektivtrafik i appen Parkering Göteborg (samarbete med Västtrafik)

I ett unikt samarbete vill Västtrafik och Parkering Göteborg främja ett tillgängligt och hållbart Göteborg genom att göra det möjligt att köpa Västtrafikbiljetter i appen Parkering Göteborg och därmed sänka tröskeln till en mer kombinerad mobilitet.

Första steg mot kombinerad mobilitet

Att kunna köpa Västtrafikbiljetten i appen Parkering Göteborg är ett första steg mot det som kallas kombinerad mobilitet. På sikt hoppas vi och Västtrafik att kunna erbjuda parkering vid så kallade mobilitetshubbar. Från dem kan kunderna sedan ta sig vidare med buss, spårvagn, cykel eller andra mobilitetstjänster till centrala staden.

Under en testperiod 2018/2019 kunde en liten pilotgrupp av parkeringskunder testa att köpa biljett för kollektivtrafiken i Göteborg i parkeringsappen. Det gällde att få tekniken att hänga med när Västtrafiks och Parkering Göteborgs affärssystem skulle kopplas samman för att betalningen ska kunna göras i en och samma applikation Nu vet vi att det fungerar och därför har alla app-användare tillgång till det numera.

Företagsportal  - självservice

Det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Vi har förstått att företagarens behov av parkeringslösningar skiljer sig från privatbilisternas behov. Därför lanserade vi våren 2019  vår företagsportal som kommer att göra hanteringen av företagens parkeringar enklare.

Företagsportalen underlättar hanteringen av parkeringstjänsterna hos våra kunder och är utformad så att administratören på företaget själva hanterar parkeringar och behörigheter inom bolaget, utan att vi behöver bli involverade.  
Den första tjänsten som lanserad i portalen är digitala parkeringstillstånd.

Läs mer om företagsportalen här

Digitala parkeringstillstånd

Med ett parkeringstillstånd får du parkera inom ett särskilt område och i mån av plats.

Med ett digitalt parkeringstillstånd behöver du inte oroa dig för att tappa bort eller att glömma byta ut ditt tillstånd. Kunderna kan också själva hantera sitt tillstånd direkt i appen Parkering Göteborg och om olika bilar används går det snabbt och enkelt att "flytta" tillståndet till en annan bil.

Alla privatkunder har i dag (juli 2019) gått över till digitala tillstånd. För våra företagskunder har arbetet påbörjats att bli ”digitala”, vilket kommer att pågå fram till årsskiftet 2019/2020.