Våra mobilitetsprojekt

För att kunna skapa smarta och attraktiva kundlösningar som är relevanta både i dag och i morgon och som bidrar till en hållbar stadsutveckling, är vi med i flera spännande forsknings- och utvecklingsprojekt.

Pågående projekt

LIMA – för integrerad mobilitet på Lindholmen

LIMA är ett mobilitetsprojekt för alla som jobbar på och i närheten av Lindholmen.

I en pilot samlas olika transportslag och parkering i en smart mobilitetstjänst. LIMAs syfte är att förenkla lokala och regionala resor, öka framkomligheten på Lindholmen och bidra till en mer hållbar stad. I pilotprojektet ingår 1 000 personer som arbetar på Lindholmen.

Projektet är en del av samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter och finansieras till delar av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden.

Vi leder delprojektet Mobility Hub, en mobilitetstjänst som är en fysisk samlingsplats för persontransporttjänster där flera olika mobilitetstjänster ska knytas samman fysiskt.

Se filmen om projektet LIMA 

Läs mer om LIMA på projektets hemsida 

 Shared Shuttle Services (S3) – eldriven självkörande buss

Självkörande buss på Lindholmen

Kan självkörande bussar vara ett komplement som ökar tillgängligheten i en stad som växer så det knakar? Det är frågan som S3-projektet vill undersöka under en sexmånaders testperiod på Lindholmen.

När antalet centrala parkeringsplatser minskar kanske en självkörande buss kan ta kunderna från en parkering en bit bort till sin målpunkt. Att undersöka det är vårt syfte för att delta.
Projektet är en del av regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter och finansieras delvis av Vinnova genom Drive Sweden. Satsningen leds av forskningsinstitutet RISE. 

Läs gärna mer på projektets webbsida

DenCity

DenCity syftar till att utveckla innovativa lösningar för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar med höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet och är ett ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle som leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park. 

Vi deltar i delprojektet Mobility Broker för att bidra med och öka vår kunskap om vilka tjänster som behövs/efterfrågas som ett led i mobilitetstjänster kopplade till boende i en tät stad.  

Läs mer om DenCity här 

ArbPark

När städerna förtätas ökar behovet av hållbara transportlösningar. I projektet ArbPark studeras två expansiva områden i Göteborg och vad som händer när områden förtätas och nya arbetsplatser tillkommer, men med oförändrad parkeringstillgång. Projektets mål är att ta fram ny kunskap som utvecklar styrmedel, planerings- och analysverktyg för arbetsplatsparkering som del i den attraktiva och innovativa staden.

ArbPark finansieras av Vinnova och deltar gör även Johanneberg Science Park, Älvstranden Utveckling, Akademiska hus, Trafikverket, Trafikutredningsbyrån och Chalmersfastigheter.

Här kan du läsa mer om projektet ArbPark

Parkering Göteborg laddar för framtiden.

Hösten 2017 började vi att bygga en ny infrastruktur för elladdning på våra egna parkeringsplatser.

Utvecklingen av fossilfria bilar ökar konstant och idag (juli 2019) finns det drygt 86 000 elbilar och laddhybrider runt om i landet. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla tjänster och produkter efter kundernas behov och anpassar utbyggnaden av laddstolpar i takt med att fordonsflottan ökar.

Vi har en väl inarbetad laddinfrastruktur som gör att vi snabbt kan bygga ut allt eftersom behovet ökar. De flesta elbilsägare laddar sin bil där den står parkerad under en längre tid, så kallad normalladdning. Det är också den laddning vi erbjuder.

Genom vårt samarbete med Göteborg Energi  kan man även ladda i deras laddare på våra parkeringsplatser.

Info!  360 nya parkeringsplatser med elladdning har tillkommit under 2018. Det är en ökning  med 473 procent under  ett år. Totalt finns nu 436 parkeringsplatser med elladdning inom Parkering Göteborg.

Avslutade projekt

Drive me

Göteborgs Stads Parkering deltog i Drive Me och drev 2016 tillsammans med Volvo Car Group projektet  Självparkerande fordon – Parkering som en tillgänglighetsfråga i hållbar stadsutveckling. I mars 2017 redovisades projektet. 

Drive Me projektrapport självparkerande bilar.pdf 
Filmer om DriveMe projektet hittar du här.