Innovation & stadsutveckling

För att vi ska kunna bidra på lång och kort sikt till att skapa den tillgängliga och hållbara stad vi alla vill ha, behöver vi delta i olika samarbeten. Stadsutveckling är förstås mycket viktigt för oss. När staden växer så det knakar blir det än viktigare att få med parkering och mobilitet i planerna tidigt så allas behov kan tillfredsställas.