2021-12-14

Avdelningschef stab och inköp

Vi söker nu en erfaren avdelningschef med ansvar över Stab och Inköp, för ett spännande och utvecklande uppdrag. Tjänsten är en strategiskt viktig funktion i bolaget. Vill du vara med och bidra till dagens och framtidens parkeringslösningar i ett framsynt och innovativt parkeringsbolag? Sök då rollen som avdelningschef Stab och Inköp Göteborgs Stads Parkering.

Vill du vara med och bidra till dagens och framtidens parkeringslösningar i ett framsynt och innovativt parkeringsbolag? Sök då rollen som avdelningschef Stab och Inköp Göteborgs Stads Parkering.
Då vår nuvarande avdelningschef stab och inköp går vidare mot nya utmaningar inom bolaget söker vi nu hennes efterträdare. Avdelningen Stab och Inköp uppdrag är att ge ett kvalificerat verksamhetsstöd, och service till bolagets VD, chefer, medarbetare och styrelse, i såväl strategiska som operativa frågor.

Vi söker dig med hög energi och stort engagemang där du kommer att utgöra ett strategiskt stöd till bolagets VD och ledning, i dess fortsatta verksamhetsutveckling kring processer och strategier, verksamhetsplan, verksamhetsmål och intern styrning och kontroll. Du ingår i ledningsgruppen och är föredragande gentemot bolagets styrelse. Du ansvarar för inköpsprocessen och bistår med senioritet i strategiska och operativa inköps- och upphandlingsfrågor.

Avdelningen består av ett härligt gäng specialister som arbetar med:
• de strategiska och operativa inköp- och upphandlingsfrågorna
• den bolagsgemensamma planeringen, uppföljningen och rapporteringen till staden 
• de administrativa processerna kring ledningsgrupp och styrelse 
• intern styrning och kontroll
• avtalsuppföljning
• hållbarhets- och miljöfrågor
• bolagets säkerhetsarbete
• internservice
• diarium & arkiv

Välkommen till ett kundfokuserat och spännande bolag där mycket är på gång och där du har stora möjligheter till utveckling.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen som Avdelningschef Stab och Inköp, behöver du ha en flerårig erfarenhet av strategiska och operativa entreprenadinköp och upphandlingsfrågor. Vidare har du en vana att verka i en ledningsgrupp och vara föredragande i styrelsen. Du besitter en relevant akademisk examen i kombination med en flerårig ledarskapserfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet och förmågan att navigera i en politisk styrd verksamhet, inblick eller erfarenhet från arbete inom Göteborg Stads förvaltningar och/eller dess bolag. 

Som person ser du samarbete, skapande av förtroende som en viktig faktor för framgång, och du ser värdet i att bygga långsiktiga relationer. Vidare är du en god kommunikatör i såväl tal som skrift och du är med lätthet föredragande i olika sammanhang. I din roll tar du initiativ, ansvar och du vill aktivt bidra till verksamhetens utveckling.  Du sätter upp mål och tar fram planer, både på kort och lång sikt med åtgärder och resultatuppföljning. Du har ett driv i de uppdrag du leder eller deltar i, och har förmåga att prioritera samt kan slutföra uppdrag inom givna tidsgränser.

Med entusiasm och energi uppmuntrar du till goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du är lyhörd, visar respekt och omtanke för dina kollegor och medarbetare vilket bidrar till en god arbetsmiljö och skapar en stark laganda. Du agerar på ett lugnt och stabilt sätt i mötet med människor och agerar tillitsfullt och oberoende i både informella och formella situationer samt i svåra situationer. Du står upp för dina värderingar och åsikter och kan på ett tydligt och korrekt sätt förmedla budskap. Du känner dig trygg och säker i rollen och är lojal, har en känsla för vad som är rätt och fel och låter bolagets intressen stå överst. 

Din tjänst kräver att du har en god blick för helheten, ser vad som är bäst för bolaget, för din avdelning men även för Göteborgs Stad i stort. Du tar hänsyn till olika perspektiv, samverkar och håller dig uppdaterad om vad som händer i omvärlden och i Göteborgs Stad för att kunna ta genomtänkta beslut.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Göteborgs Stads Parkering med Randstad. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen vänligen återkom till rekryteringskonsult Petra Pettersson på e-post petra.pettersson@randstad.se
Sista ansökan för tjänsten är 2022-01-12