Mångfald & inkludering

Vi jobbar långsiktigt för att skapa en mer jämlik stad och med det menar vi att skillnader i livsvillkor ska minska och sammanhållning, tillit och delaktighet öka. Vi bidrar med mobilitetslösningar som gör staden tillgänglig för alla, men det är inte allt.

Tillgänglig och hållbar stad - nu och i morgon

Vårt uppdrag går ut på att bidra till den tillgängliga och hållbara staden genom vår kompetens och erfarenhet när det gäller mobilitet och parkering - och det är lika för alla människor. Här har vi till exempel en tydlig prisstrategi för att skapa enhetliga och rättvisa priser.

App för enkel betalning

Ett annat exempel är att vi har olika betalsätt, eftersom vi vet att kunderna inte har samma behov. Vi har vår egen app, Parkering Göteborg, en sms-tjänst och våra betalautomater som tar de flesta kort och även fortfarande accepterar myntbetalning till skillnad från många andra städer.

Långt från arbetsmarknaden

Men vi jobbar också på ett annat plan med mångfald och inklurdering bland annat med praktikplatser och jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. Vi lyssnar på de som kanske inte alltid kan göra sina röster hörda och jobbar aktivt med dialog med olika grupper i samhället. 

Några av de projekt som genomförts eller som pågår: 

Träffar med seniorer

Utgångspunkten för allt vårt arbete är kundens fokus i fokus. Och det är ju lätt att säga men inte alltid lika enkelt att genomföra i praktiken. Därför behöver vi ständigt samtala med våra kunder på olika sätt.
Under 2018 hade vi därför tre träffar med seniorer då de upplever att appen är lite tekniskt svår. Många av dem som kom upplevde att de fick bra hjälp att de nu förstår hur de ska använda den. 

Ung företagsamhet

Vi har under flera år sponsrat Ung Företagsamhet och deras tävling Innovation game. Samarbetet syftar till att minska glappet mellan gymnasieskolan och näringslivet. 2019 var tävlingen en integrerad del i utbildningen för några av sistaårseleverna på Thoréns Innovation School och uppdraget var att visa hur man kan skapa ett mobilitetshus. 

Praktik med Svartedalsskolan - Bloomgbg

2019 inledde vi det spännande projektet Bloomgbg med Svartedalsskolan i Biskopsgården. Tillsammans med flera andra företag i Göteborg erbjuder vi PRAO-platser åt skolans åttondeklasser. Tanken är att det ska ligga så nära ett riktigt jobb som möjligt, därför ska eleverna skriva CV, göra ansökningar och gå på anställningsintervjuer – för att uppleva hela rekryteringsprocessen.

Praktikplatser för nyanlända

Tillsammans med Förvaltnings AB Framtiden drev vi under 2017/2018 ett projekt som syftar till att ge nyanlända personer praktik och utbildning för att de ska kunna arbeta som parkeringsvakter.

  • Steg ett var att deltagarna utförde beläggningsmätningar på våra centrala parkeringsanläggningar.
  • Steg två innebar att vara parkeringsvärd.
  • Steg tre praktiserar de som parkeringsvakter hos Securitas eller Avarn. Det kräver att de då har ett svenskt personnummer.

Tolv personer deltog i projektet och av dessa har två personer fått anställning hos bemanningsföretaget Bemannia som vi köper tjänster av.