Mångfald & inkludering

Vi jobbar långsiktigt för att skapa en mer jämlik stad. Skillnader i livsvillkor ska minska och sammanhållning, tillit och delaktighet öka. Vi bidrar med mobilitetslösningar som gör staden tillgänglig för alla, men också praktikplatser och jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. Och vi lägger krut på att lyssna på de som kanske inte alltid kan göra sina röster hörda.