Medarbetare - vår viktigaste tillgång

Vi är bra på att attrahera, utveckla och få redan anställda medarbetare att vilja vara kvar. Vi har en attraktiv arbetsplats som plockar fram det bästa ur alla och chefer som ser varje medarbetares fulla potential. 

Viktig att involvera medarbetare

Vi tycker att det är viktigt att involvera medarbetarna i hela verksamheten för att kunna ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som finns i organisationen.

Att bygga engagemang

Genom att involvera skapar vi också förutsättningar för att bygga engagemang men vi får även en ökad förståelse för vad bolaget prioriterar och varför. Vi är en organisation som lär oss av våra erfarenheter och där alla bidrar till ständiga förbättringar genom nyfikenhet och kreativitet. Det här kräver att en större del av ansvaret läggs ut på medarbetarna själva - som givetvis behöver få befogenheter som matchar det ansvaret.

Krav på våra duktiga chefer

Det här ställer inte minst krav på våra chefer som behöver vara duktiga på att bekräfta den rädsla och bemöta det motstånd som naturligt uppstår i en organisation under förändring. Det gäller att skapa en kultur som präglas av transparens och prestigelöshet för att bygga förtroende och att stimulera kreativitet bland medarbetarna.

Lär känna oss redan nu! Flera medarbetare har blivit intervjuade