Medarbetare - vår viktigaste tillgång

Vi vill bli riktigt bra på att attrahera, utveckla och behålla talangfulla medarbetare. Vi vill skapa en attraktiv arbetsplats som kan plocka fram det bästa ur alla och se till att varje medarbetare kan arbeta utifrån sin fulla potential. 

Vi tror att det är viktigt att involvera medarbetarna i utvecklingsarbetet för att kunna ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som finns i organisationen.

Genom att involvera skapar vi också förutsättningar för att bygga engagemang men vi får även en ökad förståelse för vad bolaget prioriterar och varför. Vi är en organisation som lär oss av våra erfarenheter och där alla bidrar till ständiga förbättringar genom nyfikenhet och kreativitet. Det här kräver att en större del av ansvaret läggs ut på medarbetarna själva - som givetvis behöver få befogenheter som matchar det ansvaret.

Det här ställer inte minst krav på våra chefer som behöver vara duktiga på att bekräfta den rädsla och bemöta det motstånd som naturligt uppstår i en organisation under förändring. Det gäller att skapa en kultur som präglas av transparens och prestigelöshet för att bygga förtroende och att stimulera kreativitet bland medarbetarna.

Inom kort kommer intervjuer med några av våra medarbetare! Håll utkik här!