Nätverk och samskapande

För att lyckas i vårt uppdrag behöver vi samarbeta med såväl kunder som andra aktörer – offentliga som privata. Det här bli ännu viktigare i takt med att staden och regionen växer.

Vi utgår från ett systemperspektiv, där parkering är en av många viktiga komponenter. På så sätt kan vi tillsammans med aktörer skapa smarta erbjudanden som underlättar att resa mer hållbart.

För att identifiera möjligheter i en föränderlig omvärld ska vi utmana våra föreställningar om samarbete och samskapande. Det omfattar allt från formen för samarbete till hur vi identifierar potentiella samarbetspartners.

Läs mer om våra partners!