Nätverk och samskapande

För att lyckas i vårt uppdrag behöver vi samarbeta med såväl kunder som andra aktörer – offentliga som privata. Det här blir ännu viktigare i takt med att staden och regionen växer.

Parkering för enklare och mer hållbar vardag

Vi utgår från ett systemperspektiv, där parkering är en av många viktiga komponenter. På så sätt skapar vi tillsammans med andra smarta erbjudanden som underlättar att resa mer hållbart.

För att identifiera möjligheter i en föränderlig omvärld utmanar vi våra föreställningar om samarbete och samskapande. Det omfattar allt från  hur vi formar samarbete till hur vi identifierar potentiella samarbetspartners.

Mer om våra kreativa samarbeten kan du läsa på den här sidan.