Om oss

Vi är en spännande arbetsplats där alla medarbetare på sitt sätt bidrar till att göra Göteborg till en tillgänglig och hållbar stad. 

Tillgänglighet i växande stad

Vi bidrar aktivt till att skapa kundnära och hållbara parkerings- och mobilitetslösningar som tillfredställer behov både i dag och i morgon. Vi arbetar målmedvetet för att göra staden tillgänglig, både för de som besöker staden och för oss som bor här.

Allt eftersom staden växer och omvärlden förändras kommer både nya krav och möjligheter. Genom att utveckla nya kunderbjudanden och stötta med erfarenhet och kunnande i Göteborgs planarbete bidrar vi till att skapa en hållbar och attraktiv stad med god tillgänglighet – oavsett vilket färdmedel du vill använda!

I vardagstal kallar vi oss Parkering Göteborg och det är också namnet på vårt varumärke med tjänster och erbjudanden mot kund. Göteborgs Stads Parkering är vårt formella bolagsnamn.

Våra medarbetare är vår starkaste tillgång och vi arbetar bland annat inom områden som kundtjänst, ekonomi, it-utveckling, affärsutveckling, kommunikation, stadsutveckling, försäljning, projektledning, miljö och byggnation.

Ägardirektiv

Vi och vår verksamhet styrs av ett så kallat ägardirektiv som våra politiker har beslutat om. Det direktivet säger vad vi ska jobba med på ett övergripande plan.
Vi ska till exempel:

  • medverka i och stödja stadens strategiska utvecklings- och planarbete med kunnande och erfarenhet i parkeringsfrågor.
  • medverka till att minska antalet parkeringar i gatumiljö minskas och i stället ersätta dem med parkeringsanläggningar. Vi ska bygga dessa så det blir enklare att ta sig till stadens publika anläggningar
  • medverka till att samordna stadens parkeringar i syfte att skapa ett attraktivt erbjudande och en likabehandling av kunden oavsett var på kommunal tomtmark man parkerar.
  • skapa och driva parkeringslösningar för olika fordon som främjar nya resvanor och som gör det möjligt att resa med andra färdsätt än enbart bil
  • se till att vi tar kloka ekonomiska beslut så att vi har möjlighet att agera i staden på ett långsiktigt sätt. Det är alltså inte ett självändamål att tjäna pengar, utan ett medel för att kunna bidra till stadens utveckling och tillgänglighet.