Våra kunder & erbjudanden

Parkering Göteborg är en parkeringsstruktur som syftar till att så många som möjligt ska kunna använda kommunens parkeringsplatser. Det är särskilt viktigt i en stad som växer så det knakar!

Det här förutsätter en öppen parkeringsstruktur som kan användas oavsett kundgrupp. Genom varumärket möter vi våra kunder på ett enhetligt sätt vilket gör det enklare att resa, hitta och betala parkering.

Våra kunder

Vi har både privata kunder och företagskunder. Men oavsett, så vill vi att de ska uppleva att det är enkelt att parkera. .I dagsläget har vi cirka 9 000 egna parkeringsplatser i parkeringshus, 11 000 parkeringsplatser på arrenderad mark och 62 000 parkeringsplatser där vi har i uppdrag att sköta parkeringsverksamheten åt affärspartners (varav 25 000 är på trafikkontorets gatumark)
I vår kundportal på webben kan kunden snabbt hitta information och ta del av våra erbjudanden.

Parkeringstillstånd och förhyrda platser 

Avgiftsparkering