Vi som jobbar här

Vår kärnverksamhet kan tyckas simpel – vita streck på svart asfalt. Men parkering är en het fråga som är viktig för många människor. Vi ser parkering som en pusselbit i det som kallas hållbar mobilitet. För att skapa det behöver vi alla slags kompetenser. 

Parkering i en stad med växtvärk

Göteborg är mitt uppe i en byggboom om kommer att pågå i många år till. Staden förtätas och vi bygger bostäder, verksamheter och arbetsplatser för 150 000 nya invånare fram till 2035. 
Men även nu under byggtid behöver Göteborg vara tillgänglig för de som bor och arbetar här, men också för de som besöker staden tillfälligt. 

För att skapa den staden vi vill ha behöver vi hjälpas åt att resa så hållbart det bara går, vi behöver skapa en hållbar moblitet. 

Massor av kompetenser

Vi som jobbar här och redan är fullt upptagna med att bidra med vår kompetens och erfarenhet i det här mobilitetspusslet, har vitt skilda yrken. Här arbetar systemvetare, kommunikatörer, HR-specialister, tjänstedesigners, projektledare, upphandlingsstrateger, säkerhetsansvariga, processutvecklare, affärsansvariga, kundansvariga, drifttekniker, omvärldsbevakare, tekniska förvaltare, hållbarhetssamordnare, GIS-ingenjörer, systemarkitekter, planeringsledare, handläggare, administratörer och servicetekniker.

Bara för att ge några exempel.

Vill du redan nu lära känna några av våra medarbetare? Här har du allt du behöver veta!