Vi som jobbar här

Vår kärnverksamhet kan tyckas simpel – vita streck på svart asfalt. Men faktum är att parkering är en het fråga som är väldigt viktig för många människor. Vi behöver alla bidra med att välja andra färdmedel än bil, men om man måste ha bilen ska det vara möjligt. 

Det betyder att vi måste vara med i riktigt tidiga skeden när nya områden planeras så vi med vår erfarenhet och kunskap kan bidra till att staden blir tillgänglig.

Vad jobbar vi med?

Vi har väldigt många yrken representerade hos oss. Här arbetar systemvetare, kommunikatörer, HR-specialister, tjänstedesigners, projektledare, upphandlingsstrateger, säkerhetsansvariga, processutvecklare, affärsansvariga, kundansvariga, drifttekniker, omvärldsbevakare, tekniska förvaltare, hållbarhetssamordnare, GIS-ingenjörer, systemarkitekter, planeringsledare, handläggare, administratörer och servicetekniker. Bara för att ge några exempel.