Kontaktuppgifter till styrelsen

Ordinarie styrelseledamöter: 

 

Margareta Broang (M), ordförande

 margareta.broang@p-bolaget.goteborg.se

Max Törnqvist (C), förste vice ordförande

max.tornqvist@p-bolaget.goteborg.se

Gertrud Ingelman (V), andre vice ordförande

gertrud.ingelman@p-bolaget.goteborg.se

Parisa Rezaeivar (S)

parisa.rezaeivar@p-bolaget.goteborg.se

Marianne Qvick Stoltz (D)

marianne.stoltz@p-bolaget.goteborg.se

Eva Ringdahl (MP)

eva.ringdahl@p-bolaget.goteborg.se

Niclas Hammarstrand (D)

niclas.hammarstrand@p-bolaget.goteborg.se

SUPPLEANTER

 

Lars-Arne Johansson (M)

lars-arne.johansson@p-bolaget.goteborg.se

Jonas Forslind (S)

jonas.forslind@p-bolaget.goteborg.se

Gus Kaage (V)

gus.kaage@p-bolaget.goteborg.se

Handlingar och protokoll hittar du här