Parkering Göteborg hjälper dig hitta flytet. Vi ses på Kulturkalaset.

Programpunkter i vår monter i Bältespännarparken

14 augusti

Våra erbjudanden och lösningar anpassade efter behov från företagskunder och affärspartners har. 

Customize solutions to meet the needs of our corporate clients and business partners. 

15 augusti

Digitala tillstånd som förenklar för företags- och privatkunder. 

Digital access to simplify life for our corporate and private customers. 

16 augusti

Hur skapar vi ett tillgängligt Göteborg samtidigt under tiden som byggprojekten pågår.

How are we working to create a Gothenburg that is accessible during ongoing construction projects.

17 augusti

Mobilitets- och tekniklösningar som skapar ett tillgängligt Göteborg.

Mobility and technology solutions designed to make Gothenburg accessible to all.  

18 augusti

Hur kan vår parkeringsapp hjälpa dig hitta flytet när mycket annat runt omkring är stökigt.

How can our parking app help you to find the flow amidst the chaos of everyday urban life.  

19 augusti

Hur kan vi hjälpa dig som bor eller besöker Göteborg att hitta flytet i vardagen.

How can we help you as residents and visitors to Gothenburg find the flow in your everyday urban existence.   

Hitta flytet med Parkering Göteborg

Göteborg förändras. Det byggs och det grävs. Staden växer och förtätas och det betyder att vi som lever i och besöker Göteborg också behöver förändras. I alla fall när det gäller hur vi tar oss fram till, från och inom stan. Bilen är och förblir även i framtiden viktig för många av oss att få vardagslivet att gå ihop. Vad har bilen för plats i en stad som förändras? Hur kan andra mobilitetslösningar göra att vi ibland använder annat färdsätt och ändå hittar flytet i vardagen? Kom till vår monter i Bältespännarparken under Kulturkalaset så berättar vi mer om hur vi arbetar med att hjälpa dig som bor i eller besöker Göteborg att hitta flytet i din vardag, i dag och i morgon.