Hitta flytet med Parkering Göteborg

Göteborg förändras. Det byggs och det grävs. Staden växer och förtätas och det betyder att vi som lever i och besöker Göteborg också behöver förändras. I alla fall när det gäller hur vi tar oss fram till, från och inom stan. Bilen är och förblir även i framtiden viktig för många av oss att få vardagslivet att gå ihop. Vad har bilen för plats i en stad som förändras? Hur kan andra mobilitetslösningar göra att vi ibland använder annat färdsätt och ändå hittar flytet i vardagen?

Kom till vår monter i Bältesspännarparken så berättar vi mer om hur vi arbetar med att hjälpa dig som bor i eller besöker Göteborg att hitta flytet i din vardag, i dag och i morgon.

Programpunkt 17 augusti

Hållbara mobilitetslösningar, i dag och i framtiden.

Kom och prata om hur vi arbetar med spännande mobilitets- och tekniklösningar för att skapa ett tillgängligt Göteborg.

Sustainable mobility solutions, today and in the future.

Come hear about our work with exciting mobility and technology solutions designed to make Gothenburg accessible to all. 

Find the flow with Parkering Göteborg

Gothenburg is in motion, it is always transforming and evolving. We build higher and dig deeper.  It grows and condenses, which means that we as residents and visitors to Gothenburg must evolve with it.  We need to adapt the ways that we move and flow within and around the constantly evolving city. The car remains an integral part of our lives, enabling us to function on a daily basis. What will the future role of a car be in this ever evolving city?  How can other mobility solutions influence our use of other modes of transport, yet not inhibit the flow of our daily life?  

Come to our showcase in Bältespännarparken to learn more about how we are working to help you as residents and visitors to Gothenburg find the flow in your everyday urban existence, today and tomorrow.

Tillbaka / Back