Hitta flytet med Parkering Göteborg

Göteborg förändras. Det byggs och det grävs. Staden växer och förtätas och det betyder att vi som lever i och besöker Göteborg också behöver förändras. I alla fall när det gäller hur vi tar oss fram till, från och inom stan. Bilen är och förblir även i framtiden viktig för många av oss att få vardagslivet att gå ihop. Vad har bilen för plats i en stad som förändras? Hur kan andra mobilitetslösningar göra att vi ibland använder annat färdsätt och ändå hittar flytet i vardagen?

 

Kom till vår monter i Bältesspännarparken så berättar vi mer om hur vi arbetar med att hjälpa dig som bor i eller besöker Göteborg att hitta flytet i din vardag, i dag och i morgon.

Programpunkt 19 augusti

Hitta flytet med Parkering Göteborg

Kom till Parkering Göteborgs monter i Bältespännarparken  så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig som bor eller besöker Göteborg att hitta flytet i vardagen.

Find the flow with Parkering Göteborg

Come to hear about how we can to help you as residents and visitors to Gothenburg find the flow in your everyday urban existence.  

Behöver du parkera i Göteborg?

Är du turist i Göteborg och vill ha hjälp att hitta parkering? Håll utkik efter symbolen Parkering Göteborg eller ladda ner appen Parkering Göteborg. 

Visiting Gothenburg?

 If you need help to find and pay for parking in the city? Look for the "Parkering Göteborg" symbol or download the parking app "Parkering Göteborg".

Find the flow with Parkering Göteborg

Gothenburg is in motion, it is always transforming and evolving. We build higher and dig deeper.  It grows and condenses, which means that we as residents and visitors to Gothenburg must evolve with it.  We need to adapt the ways that we move and flow within and around the constantly evolving city. The car remains an integral part of our lives, enabling us to function on a daily basis. What will the future role of a car be in this ever evolving city?  How can other mobility solutions influence our use of other modes of transport, yet not inhibit the flow of our daily life?  

Come to our showcase in Bältespännarparken to learn more about how we are working to help you as residents and visitors to Gothenburg find the flow in your everyday urban existence, today and tomorrow.

Tillbaka / Back