Allmänt om appen

Jag vill lägga till fler bilar än en, kan jag det?

Ja, det kan du! Du kan registrera upp till tio olika fordon. Gå in i appen under Inställningar och klicka på Fordon och Lägg till nytt fordon.