Allmänt parkeringstillstånd/förhyrd plats

Hur kan jag betala för mitt parkeringstillstånd eller förhyrda plats?

Vi fakturerar för parkering månadsvis. Du kan välja att få en pappersfaktura eller e-faktura. Som privatkund kan du även använda digital fakturering via Kivra.

Observera att beloppet på din första faktura ibland kan vara högre än väntat. Anledningen till detta är att fakturaperioden för den aktuella fakturan i så fall är längre än en månad. För att ge ett exempel, säg att ditt nya parkeringstillstånd börjar gälla mitt i månaden. Då vi fakturerar i förskott kommer därför den första fakturan avse de kvarstående dagarna i den pågående månaden och nästkommande månad. Fakturaperioden är alltid tydligt specificerad på din faktura.

Mer information om fakturor hittar du här