Allmänt parkeringstillstånd/förhyrd plats

Hur svarar jag på ett erbjudande om förhyrd plats eller parkeringstillstånd?

Du tackar ja eller nej till ett erbjudande genom att logga in Min Sida och klicka dig vidare till erbjudanden.

Svarar du inte på erbjudandet inom 10 dagar förlorar du din plats/dina platser på
samma delområden där du anmält ditt intresse.

Tackar du nej till erbjudandet behåller du din/dina köplatser till övriga områden.