Allmänt parkeringstillstånd/förhyrd plats

Kan jag hyra ut min förhyrda plats i andra hand om jag till exempel reser bort några månader?

Nej. Vi tillåter ingen uthyrning av parkeringsplatser i andra hand.