Allmänt parkeringstillstånd/förhyrd plats

Var ska jag parkera om någon tagit min förhyrda plats?

Du får tillfälligt parkera på och betala för besöksparkering i närheten. Vi förstår att det kan kännas trist att betala igen, men vi kan tyvärr inte ersätta den här typen av utlägg. Vi skickar däremot parkeringsvakt snarast för att sätta kontrollavgift på den felparkerade bilen.