Allmänt parkeringstillstånd/förhyrd plats

Vilka villkor gäller för parkeringstillstånd?

Du kan läsa om våra villkor här.