Parkeringstillstånd förvaltningar

Varför har Parkering Göteborg hand om parkeringstillstånden?

Stadengemensam parkering

Kommunfullmäktige har beslutat att staden ska ha samordnad parkering med ett stadengemensamt förhållningssätt. Vi ska ha en marknadsanpassad, rättvis och likvärdig personalparkering i staden.
Du som är anställd i stadsdelsförvaltningarna/grundskole-/förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad och vill parkera på stadens mark från och med 1 januari 2018 behöver beställa ditt digitala parkeringstillstånd hos Parkering Göteborg. 

Parkeringstillståden är digitala.