Parkeringstillstånd förvaltningar

Vad kostar parkeringstillstånden?

Priset på parkeringstillstånden för dig som arbetar i Göteborgs Stad är 400 kr/månaden enligt 2021 års prisnivå.