Parkeringstillstånd förvaltningar

Var gäller parkeringstillstånden?

Under ansökningsförfarandet kommer du att få fram en PDF som heter Giltighetsbilaga. I denna Giltighetsbilaga finns adresser och områden som visar var parkeringstillståndet gäller.

Finns adressen till din arbetsplats/område inte med på den listan kan det bland annat bero på att området ännu inte är uppmärkt i våra system eller att det är en annan aktör som sköter parkeringsövervakningen och vi därför inte får in dem i våra system. 

Tillbaka