Energimyndigheten i Sverige

Fordon som helt eller delvis drivs av el är en viktig pusselbit för att Sverige ska få en fossilfri fordonsflotta. Här får du mer information om olika typer av elfordon och hur de kan laddas.

Energimyndigheten är den myndighet som har helhetsansvaret för energi används i Sverige. De arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat.

Elfordon är ett samlingsbegrepp för:

  • Hybridfordon – är inte laddbara från elnätet. Hybridfordon använder både en förbränningsmotor och en eller flera elmotorer som kraftkälla, en generator samt ett batteri (på engelska Hybrid Electric Vehicle, HEV).
  • Elbilar – använder el för framdrivning och har ett batteri som laddas via elnätet. Den engelska motsvarigheten är Battery Electric Vehicle (BEV).
  • Laddhybrider – är laddbara från elnätet. De använder el men har också en förbränningsmotor. Laddhybrider kallas också för plug-in-hybrider (på engelska Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV).
  • Vätgasfordon/bränslecellsfordon - är elfordon som har en bränslecell istället för förbränningsmotor.

Snabb- eller normalladdning?

Hur snabbt det går att ladda bilen är egentligen inte det mest väsentliga om du passar på att ladda bilen när den står parkerad, till exempel på natten. Då är normalladdning det som passar bäst. Men det finns två typer av laddeffekter som avgör hur lång tid det tar att ladda bilens batteri fullt.

  • Normalladdning sker exempelvis i hemmet eller på arbetsplats och är laddning som sker med 230V/10A eller 230V/16A. Att ladda bilen fullt med normalladdning tar mellan två och åtta timmar med en effekt på upp till 7,4 kW.
  • Snabbladdning sker vid så kallade snabbladdningsstationer som exempelvis finns utmed motorvägar. En snabbladdare har en högre effekt och laddar bilen på kortare tid. Laddningen görs på 20-30 minuter med en effekt över 22 kW.

Läs gärna mer på Energimyndighetens webbsajt