Pilotprojekt: Enklare för boendeparkerare att ladda bilen

Den 1 april 2020 startade ett pilotprojekt riktat till dig som har boendeparkering genom trafikkontoret och en laddbar bil. Sedan dess har trafikkontorets boendeparkering fungerat som betalning för parkering när du laddar bilen på utvalda parkeringar hos Parkering Göteborg. Piloten har nu pågått i snart ett år och intresset är större än vad vi förväntat oss, därför förlänger vi nu erbjudandet till 30 september. Pilotprojektet är ett samarbete mellan trafikkontoret, Göteborg Energi och Parkering Göteborg.

Pilotprojekt för enklare elladdning

Syftet med projektet är att undersöka intresse och behov av att ladda bilen i de av Parkering Göteborgs utvalda parkeringsplatser för kunder som i dag har boendeparkering genom trafikkontoret.

Antal sålda elbilar eller laddhybrider ökar från varje år och med det även behovet av att ladda sin bil. De flesta som idag har en laddbar bil laddar hemma, på en parkeringsanläggning eller vid sin arbetsplats. De som har boendeparkering via trafikkontoret kan inte ladda på gatumark. Med denna pilot vill vi se om det underlättar för kunder som har en laddbar bil och boendeparkering.

För vem gäller pilotprojektet?

Har du en laddbar bil och har trafikkontorets boendeparkering på gatumark kan du under pilotprojektet parkera på någon av nedanstående parkeringar och ladda din bil på Göteborg Energis laddare.

Varför förlänger ni pilotprojektet?

Piloten för elladdningserbjudandet till trafikkontorets boendekunder var tänkt att avslutas efter ett år men på grund av ett större intresse än förväntat vill vi se över möjligheten att hitta en långsiktig lösning. Därför förlänger vi projektet med sex månader. Vi kommer nu börja utvärdera piloten och innan sista juni 2021 kommer vi informera om vad som sker efter 30 september när piloten avslutas.

Kostnad för parkering under laddningen

Din boendeparkering fungerar som betalning för parkeringen under samma tider som gäller för boende natt. Det vill säga vardag före sön- och helgdag från klockan 15.00 till påföljande vardag klockan 09.00 samt övriga dagar mellan klockan 18.00 och 09.00 påföljande dag. Övriga tider gäller ordinarie parkeringstaxa.

För att du ska kunna stå utan extra kostnad behöver du lägga in platskoden för respektive parkering i appen Parkering Göteborg (se nedan). Den här koden börjar ticka på en kostnad om du står utöver tiderna ovan. Du behöver alltså inte byta kod. 

Här laddar du ner appen för Android och här laddar du ner appen för Ios - iPhone 

Kostnad för laddning 

Du betalar för den faktiska kostnaden för det du laddar. Du behöver ett konto hos Göteborg Energi och kan använda dig av appen Ladda elbilen, laddkort eller laddbricka. Här skapar du konto hos Göteborg Energi 

Var kan jag ladda min bil?

På nedanstående parkeringar hos Parkering Göteborg kan du ladda din bil. Det finns inte parkeringar som täcker in alla zoner som gäller för boendeparkering men du kan parkera på alla nedanstående platser så vi hoppas att du kan hitta någon som passar.

OBS! Glöm inte att använda platskoden i appen Parkering Göteborg när du parkerar och laddar på ovanstående tider.


  Namn

Unik   kod

Hitta   till parkeringen - Google maps

Angered Centrum

4025

https://goo.gl/maps/2CENWTHmHhKfxAbN9

Betzensgatan

4024

https://goo.gl/maps/CDLZdiDUdZj6ojpD6

Doktor Westrings Gata 12-26

4022

https://goo.gl/maps/SZVCqRACiYhAZyPr6

Hagabion

4021

https://goo.gl/maps/AChTWwqfKbRzw5gU9

Humoreskgatan

4020

https://goo.gl/maps/kGm8u2Fq2UNhbVSn6

Karl Johansgatan 81

4019

https://goo.gl/maps/cZFLTEcDuqamDrCj8

P-hus Pedagogen
OBS! Stängt 22-06

4017

https://goo.gl/maps/gTG4cXJK9axNZPVe9

P-hus Burggrevegatan

4016

https://goo.gl/maps/ofMMTFCTdWv1tvQaA

P-hus Kaptensgatan

4015

https://goo.gl/maps/478trTVHRRWC1qWY6

P-hus Landalagatan

4014

https://goo.gl/maps/MYvic2mVkrudGG5i9

P-hus Pilgatan

4013

https://goo.gl/maps/Gbqz9rKVPZkFvPte6

P-hus Skolgatan

4012

https://goo.gl/maps/kwdzRac5xpj4uUon6

RE Förrådet

4011

https://goo.gl/maps/h7r4jmVWW3PSY5Er8

Temperaturgatan

4010

https://goo.gl/maps/5qS9nPxt2uFCvpT59

Transistorgatan

4009

https://goo.gl/maps/pHs5BqoiCMuBnE587

Uddeholmsgatan

4007

https://goo.gl/maps/DMrkqF5ScGuSdPSC6

Ullevigaraget
OBS! Porten är låst sön-tor 00.30-6.00 och fre-lör 2.00-6.00

4006

https://goo.gl/maps/h5yEx9qVPsi43Tdu5

Östra Lindholmen

4005

https://goo.gl/maps/DdX5U4aXQjBW2xot8