Parkering Göteborg laddar för framtiden.

Utvecklingen av en fossilfri fordonsflotta i Sverige ökar konstant och idag finns det drygt 60 000 elbilar och laddhybrider runt om i landet. Parkering Göteborg arbetar kontinuerligt med att utveckla tjänster och produkter efter våra kunders behov och vi anpassar utbyggnaden av laddstolpar i takt med att fordonsflottan ökar. 

Parkering Göteborg har en väl inarbetad laddinfrastruktur som gör att vi snabbt kan bygga ut allt eftersom behovet ökar.

Ladda bilen när du parkerar.

De flesta elbilsägare laddar sin bil där den står parkerad under en längre tid, så kallad normalladdning. Det är också den laddning som Parkering Göteborg erbjuder. En normalladdning laddar från tomt till fullt batteri på 5-8 timmar vilket passar bra med vår tanke att det passar bra för kunder som parkerar och laddar hemma eller på arbetsplatsen. 

Vad innebär normalladdning?

Normalladdning innebär att bilen laddas med låg effekt (0,9-3,7 kWh). Alla bilar kan ta emot den här effekten. Vilken effekt din bil laddas med bestäms av laddstationens effekt och bilens laddare. Laddtiden varierar också beroende på batteriets storlek, hur urladdat det är och hur många bilar som laddar samtidigt. Laddutrustning har uttag av typ 2. Du själv behöver ha en laddkabel som passar till det.