Aktuellt om parkering på Lindholmen

Lindholmen växer så det knakar för att ge plats för ännu fler kontor, bostäder, kommunal service och parker. Det innebär en del förändringar när det gäller parkeringar. I och med Geelys planerade etablering på Pumpgatan försvinner parkeringsplatser från och med i sommar. Men det finns också gott om lösningar!

Det här är på gång för att förbättra tillgängligheten på Lindholmen!

  • Dagens parkering vid östra delen av Lindholmsallén utökas med ca 60 platser och en ny parkering med cirka 110 platser anläggs längs med Lundby Hamngata.
  • Även det tidigare varvsområdet blir parkering med cirka 700 platser både inom- och utomhus. De nya platserna beräknas kunna tas i anspråk successivt från april.
  • Atrium Ljungberg ändrar upplåtelseform från fast förhyrda platser till tillståndsparkering i sitt garage i M2:an, med infart från Regnbågsgatan 1, vilket ger tillgång till cirka 150 platser i ett centralt läge.
  • Lindholmsgaraget går successivt från förhyrda platser till parkeringstillstånd för att möta önskemålet om fler besöksparkeringar.

Självkörande minibussar testas efter sommaren
Som ett led i projektet S3, Shared Shuttle Service, prövas självkörande minibussar mellan Lindholmspiren och en del av de nya parkeringarna. Tanken är att de ska börja gå redan efter sommaren.

Styr & Ställ finns numera på Hisingen
Sedan i februari finns tre nya Styr & Ställ-stationer på Hisingen med totalt 60 cyklar. Du hittar en station vid Lindholmsallén 12, en vid Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3–5 och en vid Volvo, Campus Lundby, Gropegårdsgatan 2.  

Vill du använda bilen en del av resan och sedan åka kollektivt eller cykla?

Använd gärna appen Parkering Göteborg! Här hittar du både parkeringar, Styr & Ställ och Västtrafik.

Vad kostar det att parkera på Lindholmen?

Tillstånd Västra Lindholmen
Tillstånd Östra Lindholmen
OBS! Ditt p-tillstånd gäller på både Västra och Östra Lindholmen!

Foto: Peter Svensson