Aktuellt om parkering på Lindholmen

Mitt i bygg-stöket är det lätt att tro att det inte finns några parkeringar alls på Lindholmen - men inget kan vara mer fel! Är du beredd att gå någon minut mer än vanligt är det inga problem. Ut mot kanterna och ner mot vattnet finns det nästan alltid lediga platser.

Elladdning

Parkering Göteborg och Göteborg Energi har installerat 42 nya elladdningsplatser på Lindholmen, i och utanför RE-förrådet vid Anders Carlssons gata. För att underlätta för olika typer av bilister kan man parkera på vissa av platserna även med vanlig bil, medan andra är reserverade specifikt för dem som behöver parkera och ladda sin elbil. De här platserna är tydligt markerade med skyltar.

Här hittar du enkelt parkering i dag:
  • Det så kallade RE Förrådet på Anders Carlssons Gata är nu öppnat för parkering. 210 parkeringsplatser under tak. Det finns även cykelparkering.
  • På Östra delen av Lindholmen finns det gott om parkering om du kör Bror Nilssons gatan ner mot vattnet.
  • På Västra delen kör du på Kunskapsgatan, nere vid kajen finns det många lediga platser.

Det byggs som aldrig förr på Lindholmen då fler kontor, verksamheter och bostäder ska etalbleras här. Som en konsekvens av det försvinner det en del parkeringar - men det byggs också nya.

Självkörande minibussar ska testas 
Som ett led i projektet S3, Shared Shuttle Service, prövas självkörande minibussar mellan Lindholmspiren och en del av de nya parkeringarna. Tanken är att de ska börja gå under våren.

Styr & Ställ finns numera på Hisingen
Sedan i februari finns tre nya Styr & Ställ-stationer på Hisingen med totalt 60 cyklar:

  • Du hittar en station vid Lindholmsallén 12
  • en vid Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3–5
  • en vid Volvo, Campus Lundby, Gropegårdsgatan 2.  
Vill du använda bilen en del av resan och sedan åka kollektivt eller cykla?

Använd gärna appen Parkering Göteborg! Här hittar du både parkeringar, Styr & Ställ och Västtrafik.

Vad kostar det att parkera på Lindholmen?

Tillstånd Västra Lindholmen
Tillstånd Östra Lindholmen
OBS! Ditt p-tillstånd gäller på både Västra och Östra Lindholmen!