Aktuellt om parkering på Lindholmen

Lindholmen är Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Sedan starten år 2000 har området vuxit med ett stort antal företag och invånare varje år. Idag arbetar, studerar, forskar eller bor över 21 000 personer här. Målet för år 2020 är hela 30 000 personer. Området ska därför kompletteras med fler bostäder och verksamheter i till exempel Lindholmshamnen och runt kommande Karlavagnsplatsen. På den här sidan hittar du all information om hur du smidigt kan parkera – trots att området påverkas av all byggnation.  

AKTUELL INFORMATION (180123)
Det pågår stora förändringar på P8, parkeringen närmast Backateatern, där Lokalförvaltningen har inlett ett arbete. Det här påverkar framkomligheten i området och även tillgängligheten vad gäller parkeringsplatser. Cirka 100 platser på ytan stängs av helt senast 31 januari och ny infart kommer att finnas tillgänglig från Plejadgatan till övriga platser 180123_Lindholmen_karta.pdf
Hänvisningsskyltar kommer att märkas ut av entreprenören.

Det finns i nuläget inte några ersättningsplatser, däremot går det bra att också använda tillståndet på övriga avgiftsparkeringar i området.

ÄLDRE INFORMATION
Under första och andra kvartalet 2018 bygger Älvstranden tillsammans med Göteborgs Stads Parkering nya parkeringsplatser på Lindholmen. De blir drygt 300 nya platser på två olika områden, dels i byggnaden utmed Anders Carlssons gata, dels uppe vid norra infartsrondellen vid Lindholmsallén. Parallellt sätter vi också upp tolv stycken laddare för besöksladdning utmed Anders Carlssons gata.  

Det finns också 50 nya parkeringsplatser som byggdes i juni. De hittar du om du följer Anders Carlssons gata ner mot vattnet.

Du vet väl att...
... vi under oktober skapade 100 nya parkeringsplatser i området runt Bror Nilssons gata och ner mot Broströmskajen. 
Uppdatering: Nu finns det ytterligare parkeringsplatser. Välkommen hit!

Vad kostar det att parkera på Lindholmen?
Tillstånd Västra Lindholmen
Tillstånd Östra Lindholmen

OBS! Ditt p-tillstånd gäller på både Västra och Östra Lindholmen!

Bild: Lindholmshamnen