2018-09-28

140 nya parkeringsplatser vid Stena Danmarksterminalen!

Under hösten 2018 öppnade vi en  tillfällig parkering vid Heurlins plats norra ("Huggeriet" vid Stenaterminalen). Det är 140 besöksplatser som ska ersätta en del av dem som försvinner under arbetet med Västlänken.

Du når parkeringen på samma sätt som du kör in till Järntorget och Heurlins plats (södra) på Emigrantvägen. Avfarten till parkeringen är dock mot hamnen istället för in mot Folkets Hus.

För att skapa en trevligare plats finns det även funktionell konst vid parkeringen.


Vi har samarbetat med arkitekt- och konstnärskollektivet This Side Up som konstruerat, byggt, målat och monterat konsten/möblerna för att skapa ett mervärde till platsen – bortsett från parkeringarna i sig.

Genom att jobba med så kallade platsskapande temporära åtgärder kan vi bidra till att skapa liv och rörelse på platsen. Staden vill även främja cykling och parkeringen ligger i direkt anslutning till stadens cykelstråk. Därför passar kommer det också finnas en container här som ska sälja, serva och reparera cyklar.

Välkommen - oavsett vilken fordon du föredrar!