2019-10-02

Bättre att tala om lösningar i stället för parkeringskrångel

Det är dags att ändra på beskrivningen av parkeringssituationen i centrala stan. 

Visst försvinner det platser, men det finns fortfarande lediga platser för den som tar sig in till stan med bil. Det är budskapet från Torbjörn Kvarefelt, Göteborgs Stads företagslots, och Per Kärnman, ordförande för företagarföreningen Södra Älvstrandens näringsliv.

– Parkeringsplatserna är en resurs som är dåligt utnyttjad för pendlare och tillfälliga besökare. Nu finns det många parkeringsplatser med personliga parkeringstillstånd. Det är extra retfullt när dessa platser står tomma säger, Per Kärnman i en intervju i vår årsredovisning för 2018. I vår dialog med olika företrädare för kommunen är Göteborgs Stads Parkering en av de som är mest alerta.

Göteborgs Stads Parkering strävar efter att göra Göteborg mer tillgängligt för både boende, besökare och näringsliv de gånger man behöver ta bilen till stan. Det gör vi bland annat genom att mer effektivt utnyttja parkeringsplatser. Exempelvis omvandla fasta förhyrda platser till tillståndsplatser och samarbeta med fastighetsägare som upplåter parkeringsplatser när de inte själv behöver dem.

Vill du läsa hela texten hittar du den på sidan 34 i vår årsredovisning 2018, klicka här. https://www.parkeringgoteborg.se/ombolaget/ekonomi/