2019-10-22

Fortsatt arbetsbefrielse för vd och en annan tjänsteman

Uppdatering:
Göteborgs Stads Parkerings styrelse har beslutat att förlänga arbetsbefrielsen för vd och ännu en tjänstman på bolaget fram till årsskiftet eller tills utredningen om jäv är klar. 

11 oktober: Christer Svärd, tf vd för Göteborgs Stads Parkering
Styrelsen för Göteborgs Stads Parkering har beslutat att arbetsbefria vd Maria Stenström och ännu en tjänsteman fram till nästa styrelsemöte 22 oktober. Under tiden går Higabs vd Christer Svärd in som tf vd. 

Anledningen till beslutet om arbetsbefrielse är ett tips till stadens visselblåsarfunktion med anklagelser om jäv i samband med upphandling av konsulttjänster. En extern utredning under ledning av visselblåsarfunktionen vid stadsledningskontoret är påbörjad.