2020-04-17

Christer Svärd ny tf vd för Göteborgs Stads Parkering

Lars Björklund som tillträdde som tf vd 1 januari 2020 har den 16 april sagt upp sig med omedelbar verkan. Styrelsen för Göteborgs Stads Parkering har vid ett extra styrelsemöte torsdagen den 16 april accepterat hans avskedsansökan.

Styrelsen fattade samtidigt beslut om att Christer Svärd, vd för Higab åter får uppdraget som tf vd. Christer Svärd har redan stor kunskap av verksamheten vilket gör det till en bra tillfällig lösning fram till dess att en ordinarie vd är på plats. Christer Svärd tillträder som tf vd måndagen den 20 april.

 För frågor, kontakta styrelseordförande Margareta Broang.