2020-10-12

Nu lanserar vi en ny smart företagstjänst

Med tjänsten Gästparkering kan besökare använda företagets
parkeringstillstånd – och dessutom sköta hanteringen själva. Det blir enkelt för
företag att erbjuda besöksparkering även om det inte finns fasta platser.

Besökaren skriver själv in sitt registreringsnummer på en iPad eller dator som finns i entrén och ett av företagets parkeringstillstånd bokas då upp för besökaren.

- Gästparkering gör det enkelt för besökaren att parkera och betydligt smidigare för företaget som slipper administrera papperstillstånd, säger Hanna Munde, chef för marknad och affärsutveckling på Göteborgs Stads Parkering.

Företag med vitt skilda kärnverksamheter har ofta en sak gemensamt, de får gäster, konsulter, besökare och leverantörer som behöver parkera tillfälligt. Om det finns fasta parkeringsplatser utanför entrén är det inte något problem, men det är allt vanligare med parkeringstillstånd där flera samsas om platserna.

I dag administreras parkeringsplatserna av till exempel receptionist som delar ut papperstillstånd. Bortsett från att det innebär extra arbete för personalen, att papperstillstånden försvinner och fler måste beställas är pappershanteringen inte heller gynnsam för miljön.

– Vi har glada över att ha utvecklat ytterligare en företagstjänst efter de önskemål vi har fått från våra kunder och som innebär att de nu kan ägna mer av sin tid åt sin egen verksamhet istället för att hantera parkering för sina kunder, säger Hanna Munde.

Gästparkering är en tilläggstjänst i Parkering Göteborgs företagsportal där företag själva administrerar de inställningar som ska gälla för gästparkeringen. Dessutom behövs en webklient installeras hos kunden på en iPad eller dator.

Fakta om tjänsten

  • Tjänsten kostar 250 kr/månaden per parkeringsområde
  • Gäller en månad i taget med en hel kalendermånads uppsägningstid
  • Faktureras i efterhand