2018-09-27

Nu är vi fossilfria!

Att vara fossilfria betyder att vi inte har någon fossilbaserad el eller fjärrvärme i vår verksamhet. Dessutom drivs våra fordon av förnybara drivmedel.
Det är vi förstås mycket stolta över – men slår oss inte till ro med det!

För att bli än mer klimatsmarta går vi nu vidare med att öka andelen egenproducerad el.
Redan i dag har vi en solcellsanläggning som försörjer P-hus Focus med el och nu planerar vi bygga ännu fler.
Målet är att elförbrukningen vi har inom parkeringsverksamheten ska vara egenproducerad -  av förnybart ursprung -  före 2021.