2020-03-27

Göteborgs Stads Parkering söker vd

Nu behöver vi en ny vd och söker dig som har dokumenterat goda ledarerfarenheter på strategisk nivå och leder med vision och strategi.

Göteborg Stad erbjuder ett intressant och utvecklande arbete i ett stabilt kommunalt bolag. Inom verksamheten finns hög kompetens hos medarbetarna och en vilja att utifrån uppsatta mål utveckla staden genom ett hållbart perspektiv med miljön i fokus. Som VD för Göteborgs Stads Parkerings AB arbetar du långsiktigt och med helhetsstänk i nära samarbete med styrelsen. Du utvecklar bolagets strategiska frågor utifrån vårt uppdrag att främja förändrade resvanor, förenkla resandet, samt att aktivt bidra i stadsutvecklingen. Du leder bolagets verksamhet utifrån Göteborg Stads gemensamma riktlinjer, regler och förhållningssätt, med målet att bedriva en affärsmässig verksamhet enligt ägardirektiv och av styrelsen antagen affärsplan.

Vi söker dig som har dokumenterat goda ledarerfarenheter på strategisk nivå och leder med vision och strategi. Du är van vid att arbeta med ekonomisk styrning och har erfarenhet av eller god förståelse för arbetet i en politisk styrd organisation. Du har också god förmåga att hantera samspelet mellan politik, tjänstemän och profession. Du medverkar i Göteborgs Stads strategiska samhällsutveckling och behöver ha stor förmåga att upprätthålla förtroendefyllda samarbeten med andra aktörer i staden.

Som ledare engagerar, inspirerar och skapar du en motiverande och effektiv organisation och tydliggör verksamhetens mål och medarbetarnas uppdrag och ansvar att följa lagstiftning och kommunala riktlinjer. Viktiga egenskaper är att ha förmåga att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit och en god arbetsmiljö. Du har förmåga till tydligt ledarskap som tar tillvara medarbetarnas erfarenhet och kunnande för att utveckla bolaget. Du behöver också ha förmåga att identifiera framtidsfrågor inom mobilitet, digitalisering och hållbar utveckling och tillsammans med styrelsen hitta strategier för att utifrån dem styra mot för staden och bolaget uppsatta mål. Samtidigt som du också kan agera i komplexitet utifrån förändringar och sammanhang i omvärlden.

Du har förmågan att skapa goda relationer på olika nivåer, såväl internt inom den egna organisationen som med andra aktörer i Göteborgs Stad och med externa samarbetspartners, för att identifiera och säkerställa lösningar som gynnar verksamheten och utvecklar den till nytta för stadsutvecklingen. Du behöver ha god förmåga att kommunicera och kunna uttrycka dig enkelt och tydligt både i tal och skrift. Du har också en relevant högskoleutbildning.

Ansökan och ytterligare information om tjänsten

Här hittar du hela platsannonsen.