2017-08-17

Integrerande konst i Göteborgs tunnlar

Under pompa och ståt invigdes i går två tunnlar med mosaik som elever över hela Göteborg har gjort tillsammans. Över 1000 elever träffats över stadsdelsgränserna och skapat konst av mosaik som bidrar till en vackrare och tryggare stad.

Mosaikprojektet inleddes 2013 och i år är det en tunnel i Biskopsgården och en i Angered som prytts med konsten. Det är tredje gången som Göteborgs Stads Parkering deltar i projektet.


Mosaikfabriken är ett stadsdelsutvecklande integrationsprojekt för
ungdomar och nyanlända. Under konstnärlig ledning får deltagarna arbeta med
mosaiker som sedan installeras i bostadsområdet eller centrala platser. Genom
att deltagare sätter sina avtryck i offentligheten stärks bandet mellan
invånare och stadsdel. Syftet är att främja känslan av tillhörighet hos deltagarna,
inte minst nyanlända.

Under Kulturkalaset kan du se resultatet av föregående års mosaikprojekt, bland
annat på betonggrisar på Heden och Kungstorget.