2020-02-19

Lansering av LIMA

I dag är det lansering av LIMA – Lindholmen integrated mobility arena. Det är ett pilotprojekt som samlar olika transportslag och parkering i en smart tjänst. Syftet är att förenkla resor, öka framkomligheten på Lindholmen och bidra till en mer hållbar stad. Göteborgs Stads Parkering är en av parterna.

LIMA består av en fysisk och en digital del. Den fysiska är uppbyggda mobilitetshubbar på Lindholmen och den digitala är en app där man har alla mobilitetstjänster samlade. I tjänsten avses till exempel kollektivtrafik, hyrcyklar, el-scootrar, hyrbilar och taxi att ingå. Dessutom ges tillgång till delade el-bilar via en bilpool och företagsbilar samt möjligheter att dela sin egen bil. Allt i ett! Piloten vänder sig till cirka 1 000 anställda på Lindholmen.

Varför är Göteborgs Stads Parkering med i projektet?
­­- Ett av bolagets uppdrag är att bidra till ett ökat hållbart resande och vi ska främja det som kallas kombinerad mobilitet.  Att delta i LIMA ger ett fantastiskt tillfälle att testa i skarpt läge hur mobilitetshubben kan vara ett verktyg för hållbara transporter, säger Maria Gunnarsson, stadsutvecklare.

- Våra parkeringsplatser har historiskt varit till bara för bilar men nu har vi möjligheten att använda ytorna som strategiska platser även för andra transportslag. Genom projektet ökar vi kunskapen om mobilitetshubbar så vi kanske kan skala upp dem, både här på Lindholmen och andra platser i Göteborg.

I piloten säger man att en mobiltetshub ska:

  • vara fysisk samlingsplats för persontransporttjänster.
  • stödja ett ökat hållbart resande genom att underlätta den kombinerade resan.
  • kunna leda till förändrade resebeteenden och minska behovet av att resa med egen bil.
  • utgå från användarnas behov vad gäller utbud.
  • ligga väl synlig men integrerad i stadsmiljön, kännas nära, trygg, och inbjudande.

Här får du veta mer om LIMA!