Visionsbild som visar älvtornet och jubileumstornet från nordstan 2019-09-12

Medarbetarporträtt - Maria, stadsutvecklare

Parkering är som väder, alla har en åsikt! Och för stadsutvecklare Maria är det en del av tjusningen.
­- Parkering påverkar verkligen gemene man och därför är det så kul att jobba med, säger hon.

I juni 2018 var Maria inne i slutfasen för rekrytering till ett nytt jobb. Det enda hon skulle göra var att ringa till sin gamla chef som nu jobbade på Göteborgs Stads Parkering och be henne vara referens.

Det samtalet utvecklade sig inte riktigt som hon hade tänkt sig. 

- Hon var gärna referens, men berättade samtidigt att bolaget också var inne i en rekryteringsprocess. Samma dag som vi pratade hade de tappat den enda kandidat de ville erbjuda tjänsten. Frågan kom blixtsnabbt – ”Du kanske ska börja hos oss istället? Du har helt rätt kompetens!” 

Maria tyckte först att parkeringsfrågor kanske inte lät så roligt men kom på intervju med HR-chef, marknadschef och vd och förstod snart att det här är ett bolag där det händer saker. Hon blev också nyfiken på bolagets övergripande uppdrag och när hon blev erbjuden jobbet tackade hon ja.

 ­Vad är då uppdraget? Kort uttryckt: Bolaget arbetar med hållbar mobilitet, det vill säga hur människor ska kunna ta sig från ett ställe till ett annat på ett sätt som upplevs effektivt och som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. 

- Vi agerar strategiskt och långsiktigt där vi samtidigt försöker påverka och lära oss om utvecklingen av staden och hur vi ska koppla ihop den med just mobilitet. Här har bolaget mycket kunskap om parkering så klart, och det är en viktig pusselbit i en lång kedja av andra mobilitetstjänster.

Hon menar att det numera finns en förväntan på bolaget.

- Ja, och det är väldigt roligt. Andra aktörer räknar med att vi kan segmentet och vi blir lyssnade på. Det sker en stor och snabb förändring av marknaden och det vill till att vara med i rätt sammanhang för att lyckas med vårt uppdrag.

Vad betyder ”rätt sammanhang”?
- Det handlar om att arbeta tillsammans med övriga staden i tidiga skeden i stadsutvecklingen och där bidra med vår kunskap om parkering, mobilitet och kunders behov. Det handlar också om att jobba i forsknings- och utvecklingsprojekt där vi möter andra företag som ligger i framkant av sina respektive kompetenser. Det som är spännande är ju att vi i princip testar och implementerar samtidigt, så högt är tempot. Det råder något av en guldgrävarkultur. Alla är väldigt entusiastiska och vill verkligen hjälpas åt att tråckla ihop det här.

Du pratar om högt tempo, men stadsutveckling och mobilitet har ofta deadlines som ligger massor med år framåt?
- Haha, jo, det är sant, men man måste dela upp saker i små delar och fira delsegrarna. Annars blir man tokig!

Bild: Carina Gran och Tomorrow