2020-07-17

Medarbetarporträtt - Ulla

Ulla arbetar med testning på IT. Här berättar hon om vad hon tycker är extra roligt och vad hon saknar mest när hon arbetar hemifrån.

Kan du beskriva ditt jobb?

Främst skriver jag testfall och gör manuella tester av bland annat appen Parkering Göteborg, företagsportalen och interna applikationer. Mycket nyutveckling pågår eftersom de gamla systemen behöver ersättas vilket gör det extra roligt.

Jag är också första instans för ärenden som kommer från vår kundtjänst. Först ser jag om jag kan lösa problemet själv innan jag lämnar vidare till supporten.

Hur påverkar nuvarande situation ditt arbete?

Själva arbetet påverkas inte så mycket mer än att man saknar den dagliga samvaron med sina arbetskamrater, samt att vissa saker är enklare om man är fysiskt på plats.

Vad är det roligaste med jobbet?

Det är ett omväxlande arbete och mycket nytt som händer, man jobbar självständigt men kan alltid vända sig till sina kollegor om man har problem eller behöver diskutera något.