2020-09-07

Nu lanserar vi tjänsteparkering

I dag lanseras tjänsteparkering, en ny tjänst som innebär att företag
kan betala anställdas avgiftsparkeringar mot faktura.


Många kvitton blir det...

Många företag lägger mycket tid på att administrera parkeringskvitton från de anställda. Nu finns det alltså en betydligt effektivare lösning.

- Det känns bra att vi nu kan erbjuda den här tjänsten för vi vet att den är efterfrågad av våra företagskunder, säger Hanna Munde, chef för marknad och affärsutveckling, Göteborgs Stads Parkering.  
- Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att parkera, och detta är ett led i det arbetet.

Enkelt att ansluta

Företaget ansluter sig till Parkering Göteborgs företagsportal och väljer sedan tjänsteparkering som en tilläggstjänst och lägger därefter till de personer som ska få tillgång till den. När tjänsten är aktiverad kan de anställda välja ”faktura” som ett betalmedel direkt i appen Parkering Göteborg när de parkerar i tjänsten.

- En gång i månaden skickar vi en faktura med kostnaden för de anställdas parkeringar. Den här tjänsten innebär alltså att företagen får mindre administration och kan lägga tid på viktigare saker, säger Hanna Munde.

De anställdas parkeringar utanför tjänsten görs som vanligt genom att de väljer sitt privata betalkort.

Information:

Kostar 49 kr ex moms per månad och anställd
Gäller en månad i taget med en hel kalendermånads uppsägningstid
Faktureras i efterhand

Kom igång med tjänsteparkering!